معرفی وب سایت های مفید عمومی

وب سایت www.pezeshk.us این سایت به نام ” پزشکان بدون مرز”،‌ارائه کننده اطلاعاتی در زمینه های مختلف پزشکی برای عموم در ایران می باشد. امکانات جستجوی مطالب در سایت قرار داده شده است. همچنین قوانین و مقررات، مقالات و تحقیقات، اخبار صنفی،‌بیماری های واگیردار شایع و بیماری های واگیردار غیرشایع، تمام اخبار بهداشت و بسیاری…