کتابخانه های عجیب دنیا

بیشتر کتابخانه ها ساختمان های معمولی شهرداری هستند که در آنجا می توانیم هزاران کتاب را فقط با داشتن یک کارت عضویت به طور رایگان به امانت بگیریم و بخوانیم. با اینکه تصویر ذهنی بیشتر ما از کتابخانه ها یک مکان ساکت و آرام با ساختمانی نه چندان جذاب است اما در بعضی از کشورها…

مشکلات نگارش زبان فارسی در بازیابی اطلاعات

ما اکنون در زمانه ای بسر می بریم که در آن اطلاعات به شکل الکترونیکی تولید شده و انتقال می یابد. به بیان بهتر، متداول ترین ابزارهای جستجوی اطلاعات در بستر شبکه جهانی اینترنت است. ویژگی های خاص دستوری و نگارشی زبان و خط فارسی مشکلاتی را در جستجو، ذخیره و بازیابی اطلاعات پدید آورده…